MsS长距离超声导波检测系统成交结果公示

2018-09-18 11:25

项目名称

MsS长距离超声导波检测系统

项目编号

HITKS-2018000047

采购方式

快速采购

评审日期

2018年9月18日

公示起止日期

2018年9月18日—2018年9月20日

预成交候选人及预成交金额

北京铭诚泰达科技有限公司

柒拾玖万柒仟元整(797,000.00元)

联系人

王吉

联系方式

0451-86417955

hithwzb@163.com

      各投标人对上述评审结果如有异议,请持法人代表授权书在公示期内向采购机构提交书面质疑申请及必要的证明材料。

                                          哈尔滨工业大学招标与采购管理中心

                           2018年9月18日

点击微信扫一扫

活动预报